Gelişmiş Ülkeler ve Suriyeli Ümran! - Legalim
Close
Yaralı olarak kurtarılan Suriyeli kız çocuğu Ümran
Suriyeli küçük Ümran

Gelişmiş Ülkeler ve Suriyeli Ümran!

Ana sayfa » Siyaset » Gelişmiş Ülkeler ve Suriyeli Ümran!

 

Tüm insanlık ölmüştü belki de… Çıkarlar uğruna yaşanıyordu, yeraltı kaynakları yeryüzündeki insanoğlundan daha değerliydi her zamanki gibi. Ülkeleri karıştırıp bölmek, parçalamak ve istediğin gibi yönetmek daha mühimdi. İktidarda biraz daha kalmak uğruna vatanını, milletini ve insanlığını satacak çok devlet adamı bulabilirdin… Terörist guruplar oluşturmakta çok kolaydı artık, silah yardımı ve biraz din sömürüsü ile ortalığı karıştırabilirdin… Bir yandan teröre destek verirken, bir yandan da terörü bitirmek ister gibi davranarak ülkeleri işgal edebilirdin… İnsanları ayrıştırmak, birbirine düşürmek, güçsüzleştirmek ve istediğin gibi yönetmek için dini ve mezhepleri kullanabilirdin…

Sen hep “gelişmekte” olan ülkeler sınıfına giriyordun. Onlar ise güçlü, refah seviyeleri yüksek “gelişmiş” ülkelerdi… Gelişmeyen bir tek insanlıktı!

Ve Suriyeli Ümran’ın çığlığı yankılandı kan ve toza bulanmış sesiz bakışlarında… Daha nice Ümran’lar vardı sesini işitmediğimiz, fotoğrafı olmayan. O masum ve tertemiz bakışlarda bir mesaj vardı tüm insanlığa…

Eğer akılcı, sorgulayıcı, bilimsel bir eğitim sistemin yoksa;
dinini şeyhlerden, tarikatlardan öğrenmek zorunda kalıyorsan,
dinlere ve mezheplere düşmanca bakıyorsan;
dinini siyasete karıştırıyor, dini kullanarak insanları sömürenlere engel olamıyor ve laik bir devlet düzeni sağlayamıyorsan;
bağımsız bir yargı ve adil bir düzen oluşturamıyorsan;
yolsuzluk ve hırsızlıklara göz yumuyorsan;
teknolojini geliştiremiyorsan;
her alanda kendine yetecek üretime erişemiyorsan;
gerçek bir sosyal devlet olamıyorsan;
demokrasiyi ve insan haklarını hep kâğıt üzerinde bırakıyorsan;
birliğini, bütünlüğünü sağlayamıyor ve milletçe bütünleşemiyorsan;
ve Atatürk’ü hiç tanımamış, onu anlamamış ve benimseyememişsen;

o zaman hep gelişmekte olan bir ülke olarak kalacaksın… Ne yazık ki daha binlerce Ümran gibi tertemiz masum çocukların fotoğrafı yüzüne çarpacak. Ve elinden hiçbir şey gelmeyecek sadece o fotoğrafa bakmaktan başka…

Sen hep “gelişmekte” olan bir ülke olacaksın, onlar “gelişmiş” bir ülke; gelişemeyen ve yok olan bir tek insanlık olacak… Sen bu düzeni değiştiremediğin sürece.


19 Ağustos 2016 senesinde kaleme almıştım bu yazıyı… Ümran yaşıyor, ama insanlık hâlâ can çekişiyor! Değişen bir şey yok… Fotoğrafı olmayan, sessiz çığlıklarını duymadığımız daha nice Ümranlar var bilmediğimiz.

Yorumunuz benim için çok önemli. Çekinme, eleştir!